Vārda diena:
Vēsma, Fanija

SIA

Aptauja

Vai Jūs mūsu mājas lapā esat atradis vajadzīgo informāciju?

Kentaurs Integra

Drukāt

Kentaurs Integra

Moderna kompleksa finanšu vadības, pārdošanas analīzes un grāmatvedības uzskaites sistēma dinamiskiem saimnieciskiem uzņēmumiem ar neierobežotu lietotāju skaitu.

Programma būvēta pēc client – server tehnoloģijas, izstrādes rīks Delphi, datubāze – Firebird;

• Noliktavas uzskaites sistēma ar saistīto norēķinu kontroli – iespējams izsekot līdzi katram izrakstītajam noliktavas dokumentam un ar to saistītajam norēķinam;

• Neierobežots valūtu skaits, automātiskas valūtas kursu svārstības, valūtas kursu automātiska ielasīšana no Latvijas Bankas mājas lapas, no oficiālā bankas kursa atšķirīga valūtas kursa lietošana;
• Automātiski noliktavas dokumentu grāmatojumi – jebkurš dokuments sistēmā tiek sagatavots tikai vienreiz – tālākās darbības automatizētas;
• Operatīva parādu kontrole uz noteiktu datumu vai par laika periodu, atgādinājuma vēstuļu drukāšana tieši no programmas, personas bilance, pircēja (piegādātāja) norēķinu vēsture, analīze par klienta pirktajām precēm laika periodā;
• Automātisks preces pašizmaksas aprēķins pēc vidējā svērtā. Preces pašizmaksas aprēķins ar izmaksām, kas palielina preces pašizmaksu proporcionāli pēc koeficienta;
• Preču kodu, svītrkodu, sēriju kodu lietošana, precei divi nosaukumi (var būt dažādās valodās), pakalpojumu uzskaite, apliekamas, neapliekamas preces, ISBN kodi (grāmatu un kancelejas preču tirdzniecībai), piegādātāju kodi (artikuli);
• Alkohola, tabakas izstrādājumu tirdzniecības uzskaite, DFT tirdzniecība, optikas preču tirdzniecība;
• Paplašināts pārdošanas atskaišu bloks, preces bilance (preces bruto peļņa, īpatsvars peļņā), pārdošanas intensitāte pa dienām, mēnešiem. Pārdošanas analīze pēc pircēja, pēc piegādātāja;
• Ražošanas uzskaite. Komplektācija, pārstrāde ar zudumu uzskaiti. 
• Ražošanas recepšu operatīva ievade, norādot plānoto saražojamo produkciju un plānotās izejvielas
• Ražošanas dokumentu sagatavošana pēc receptes
• Automātiska izejvielu norakstīšana no noliktavas un saražotās produkcijas pieņemšana noliktavā
• Papildu izmaksu pievienošana saražotajai produkcijai (pašizmaksas palielināšana)
• Atskaites par saražoto produkciju un izlietotajām izejvielām
• Atskaites par fiksētajām papildu izmaksām
• Salīdzinājuma atskaites par faktiski saražoto pret plānoto

• Automatizēta preču pasūtījumu sistēma – gan iepirkumiem, gan pārdošanai, pasūtījumu izpildes kontrole. Interneta pasūtījumu sistēma;
• Pieslēgumi darba automatizācijas sistēmām – POS, kases aparāti, BarMan;
• finanšu daļa balstās uz centralizētu saimniecisko operāciju žurnālu. Saimniecisko operāciju žurnāla ieraksti ir dažādu tipu dokumenti, kuriem ir kopīga vispārējā un kontējumu daļa. Saimniecisko operāciju žurnāls satur arī norēķinu dokumentus, kas ļauj veikt piegādātāju norēķinu kontroli ne tikai saistībā ar noliktavas operācijām un kontroli, bet arī veikt norēķinu kontroli par elektrību, komunālajiem pakalpojumiem utt. Saimniecisko operāciju žurnāls satur 4 dimensijas: 
• kontu plāns, 
• projekti, 
• izmaksu centri, 
• struktūrvienības.
Automātiska noliktavas dokumentu grāmatošana, Brīvi grāmatojumi, Bankas maksājumi, Kases orderi, Pircēju un Piegādātāju rēķini un kredītrēķini, Avansiera norēķinu grāmatošana, Kontu korespondence, Kontu korespondence norādot atlases dimensiju, Kontu korespondence - summas par periodu, Žurnālorderi, Apgrozījums/bilance, Apgrozījums pa personām (debitoru, kreditoru atskaites), Apgrozījums/bilance pa papildu dimensijām,Kontu korespondence pa avansa norēķinu personu, Apgrozījums/bilance pa nenoslēgtiem dokumentiem.

Kentaurs Algas

Algu aprēķina sistēma, kas integrējama gan ar Kentaurs Integra, gan arī ar citām finanšu sistēmām:
• Savstarpēji saistītas Darbinieka kadru un algas kartiņa
• Darba laika uzskaites tabele- imports un eksports
• Algas aprēķins pēc dienām un/vai stundām 
• Summu automātisks sadalījums pēc dimensijām
• Atvaļinājuma naudas aprēķins
• Slimības naudas aprēķins
• Citu regulāro ienākumu un/vai ieturējumu aprēķins
• Maināmas nodokļu likmes
• Maināmi/papildināmi citi algas aprēķinam būtiski klasifikatori, piemēram, Sociālās apdrošināšanas veidi
• Gabaldarba uzskaite un apmaksa
• Nakts darba uzskaite un apmaksa pēc koeficienta. Darbs maiņās
• Algu sarakstu sagatavošana
• Atskaites VID un Statistikas atskaites
• Vairākas algas summu grāmatošanas shēmas
Katram uzņēmumam ir iespēja sagatavot individuālu algas aprēķinu ietekmējošu komponenšu sarakstu (Samaksu/ieturējumu/atvieglojumu/nodokļu veidi);
Katram veidam iespējams norādīt statusu- ar kādu (-iem) nodokli apliekams, ietilpst vidējās izpeļņas aprēķinā, tiek aprēķināts pēc vidējās izpeļņas u.c.; 
Algas aprēķins individuāli, struktūrvienībai u.c.
Automatizēta samaksu un ieturējumu piešķiršana (piemēram, prēmijas piešķiršana); 
Elektroniskās atskaites bankai un VID.

Kentaurs Pamatlīdzekļi (Manta)

Pamatlīdzekļu uzskaites sitēma, kas integrējama gan ar Kentaurs Integra, gan arī ar citām finanšu uzskaites sistēmām:
• Pamatlīdzekļu iedalījums kategorijās un grupās
• Pamatlīdzekļu uzskaite pēc struktūrvienībām, izmaksu centriem, Projektiem un pēc materiāli atbildīgajām personām.
• Pamatlīdzekļu amortizācija, rekonstrukcija, pārvērtēšana, izslēgšana (uz laiku), norakstīšana
• Pamatlīdzekļu nodokļu nolietojuma aprēķins
• Pamatlīdzekļa nolietojuma iegrāmatošana KI/KE
• Pamatlīdzekļa iekšējā kustība, vēsture

Pamatlīdzekli iespējams ņemt uzskaitē ar atlikušo vērtību; 
Finanšu nolietojumu iespējams aprēķināt pēc dažādām metodēm;
Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats; 
Atskaites pēc dažādiem griezumiem (projekti, izmaksu centri, materiāli atbildīgie utt);
LR Normatīvajos aktos paredzētās atskaites.

<-Atpakaļ uz "Grāmatvedības datorprogrammas"