Vārda diena:
Vēsma, Fanija

SIA

Aptauja

Vai Jūs mūsu mājas lapā esat atradis vajadzīgo informāciju?

Horizon Start

Drukāt

Horizon Start

Funkcionalitāte

Finanšu vadība
Nodrošina vienotu organizācijas vadības, finanšu un grāmatvedības informācijas pārvaldību.

Personāls un algas
Ir Darba samaksas moduls un Personāla uzskaites moduls. Personāla vadības moduļa integrācija ar Darba samaksas moduļa funkcionalitāti ļauj īstenot pilnīgu personāla resursu uzskaiti un analīzi no finanšu un personāla vadības viedokļa.

Pēcpārdošanas ražošana
Ļauj ērti un vienkārši pārvaldīt ražošanas procesusmazos ražošanas uzņēmumos, kuros ražošana nav pamata saimnieciskā darbība.

Pateicoties ciešai integrācijai ar citiem sistēmas moduļiem, ražošanas procesa vadībā ir pieejami visi uzskaites un finanšu dati, kā arī tiek nodrošināta datu apmaiņa starp moduļiem.

Nekustamo īpašumu pārvaldība
Pilnvērtīgs, mūsdienu IT prasībām atbilstošs tehniskais risinājums nekustamo īpašumu pārvaldības un apsaimniekošanas  procesu atbalstam. NĪP modulis automatizē nekustamo īpašumu objektu un ar tiem saistīto nomas, apsaimniekošanas un īres līgumu uzskaiti, norēķinu kārtošanu, kā arī apsaimniekošanas darbu plānošanu un uzskaiti, atvieglojot un automatizējot rutīnas darbu sistēmas lietotājiem. Moduļa funkcionalitāti veido trīs savstarpēji integrēti bloki: Nekustamo īpašumu uzskaites,  Pakalpojumu norēķinu, kā arī Īpašumu apsaimniekošanas bloks.

Pakalpojumu norēķini
Horizon Start papildu modulis Pakalpojumu norēķini pašlaik piedāvā funkcionalitāti Vecāku maksājumi, kas ir pielāgota un veiksmīgi izmantojama bērnudārzu, skolu un interešu izglītības iestāžu maksājumu uzskaites vajadzībām. Moduļa funkcionalitāti var izmantot gan mācību iestādes, gan pašvaldības, kuras centralizēti veic izglītības iestāžu finanšu uzskaiti. Galvenās piedāvātās iespējas ir saistītas ar izglītības iestādēs bērniem sniegto pakalpojumu uzskaiti, maksas aprēķināšanu un norēķinu kontroli. Sistēmas funkcijas aptver gan izglītības, gan ēdināšanas un citu sniegto pakalpojumu uzskaiti un norēķinus par tiem.

<-Atpakaļ uz "Grāmatvedības datorprogrammas"